Regelement

Regelement:

Plek

1. Elke plek is 320×600 cm , alles wat de deelnemer meebrengt moet in deze ruimte passen, dus ook de auto/aanhanger/tent en kook/bbq materiaal. Indien hieraan niet kan worden voldaan betekend dat uitsluiting van deelname van de wedstrijd.

2. Gedurende de dag moet er een persoon aanwezig zijn op de kookplek ( ivm brandgevaar).

3 . Op het terrein mag niet gegraven worden, evt schade kan worden verhaald op de deelnemer. Vuur mag niet rechtstreeks op de grond gemaakt worden.

4.  Elk team is verantwoordelijk voor schoon, heel en intact achterlaten van zijn wedstrijd plek.

Jury/Jureren:

5.Als een jurylid een onvoldoende geeft zal deze worden aangemoedigd een uitleg te geven via een ‘commentcard’. Deze zullen worden toegevoegd aan de cijferlijst zonder verwijzing van het jurylid.

6.  Het oordeel van de jury is definitief en wordt niet ter discussie gesteld.

7. De gerechten mogen vanaf 5 minuten voor tot 5 minuten na inlevertijd worden ingeleverd bij de jury. De tijd van de jury klok is bindend.

8. De gerechten worden in drievoud bij de jury ingeleverd in gesloten bakjes, deze worden verstrekt door de organisatie.

Algemeen:

9. Het inschrijfgeld voor de wedstrijd is €40,-. Na het invullen van het contact formulier op de
website en de betaling van het inschrijfgeld is ontvangen op  NL36ABNA0443626502 tav Snijder in Arnhem, is uw deelname gegarandeerd.
(uitzondering is regel 20)

10.Het koken moet op hout, houtskool en/of  briketten. GEEN gas of elektrische hittebronnen zijn toegestaan.

11. Het vlees/vis wordt verstrekt door de organisatie, dit vlees/vis dient gebruikt te worden voor de wedstrijd. (aanvullen mag, weg laten niet).

12. Buiten het vlees/vis is elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het mee nemen van overige ingrediënten/tenten/tafels/stoelen/brandstof en andere benodigdheden.

13. Ingrediënten dienen allemaal ter plekke worden bereid.

14. Voor deelname geldt geen minimum leeftijd, minderjarige deelnemers dienen wel onder supervisie van een volwassene te zijn.

15. Elke deelnemer wordt geacht te werken volgens de hygiëne code en met schoon materiaal te werken.

16. De wedstrijd begint om 10.00 met het uitdelen van het vlees door de organisatie, het inleveren van het gerecht is om 15.00 bij de jurytent/inlevertafel.

17. De door de organisatie gemaakte foto’s mogen vrij gebruikt worden door de organisatie voor promotionele doeleinden.

18. Indien een deelnemer afziet van deelname na de sluiting van de inschrijving kan er alleen een deel van het inschrijfgeld worden teruggevorderd indien er een vervangende deelnemer is.

19. Er kan niet op het terrein overnacht worden.

20.  Als er bij de sluiting van de inschrijf periode er niet voldoende teams zijn behoud de organisatie het recht de wedstrijd of te cancelen. Bij het cancellen van de wedstrijd zal het inschrijfgeld terug betaald worden

21.  Voor de 3 beste deelnemers/teams is er een trofee en een aantal prijzen.

22. En de belangrijkste regel uit dit regelement, daar waar het regelement geen antwoord geeft op een vraag, beslist de organisatie (ofwel, dit is de eerste keer dat we dit organiseren en we zijn vast dingen vergeten 😉